Akcyza

CZY MUSZĘ PODAĆ PESEL i NUMER DOW. OSOBISTEGO PODCZAS ZAKUPU OPAŁU?

W związku z nowelizacją USTAWY O PODATKU AKCYZOWYM od 1 stycznia 2019 r. wymagane jest podanie NUMERU PESEL oraz NUMERU DOW. OSOBISTEGO w celu zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego (dotyczy osób fizycznych). W przypadku nie podania przy zamówieniu wymaganych danych nie będziemy mogli zastosować zwolnienia, a co za tym idzie będzie naliczony podatek akcyzowy CN2701. Zapewniamy, że Państwa dane są bezpieczne – przechowujemy je i przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.KTO JEST ZWOLNIONY Z AKCYZY?

Na mocy art. 31a ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby węglowe podlegają zwolnieniu z tego podatku, jeśli są zużywane są przez następujące podmioty:

- Gospodarstwa domowe,
- Pośredniczący podmiot węglowy,
- Organy administracji publicznej,
- Jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- Podmioty systemu oświaty,
- Żłobki i kluby dziecięce,
- Podmioty lecznicze,
- Jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- Organizacje pożytku publicznego.CZY KUPUJĄC NA FIRMĘ ZAPŁACĘ AKCYZĘ?

"TAK" – Dla firm doliczany jest podatek akcyzowy.ILE WYNOSI STAWKA AKCYZY NA WĘGIEL?

40,40 zł brutto /t, kwota za akcyzę doliczana i widoczna jest podczas procesu zamawiania.