Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu EKOPALNIA.PL.
2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.
3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest PHU HEOPS Henryk Orłowski, Dworcowa 1, 14-400 Pasłęk, NIP: 5780126451, regon: 170017572, zwaną dalej „Administrator”.
2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Zasady gromadzenia danych osobowych klientów

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.

Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator może poprosić Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:
nazwisko i imię,
adres zamieszkania,
adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu,
oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.
2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.
3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub wysłanie zapytania na adres:

EKOPALNIA.PL
ul. Dworcowa 1, 14-400 Pasłęk
E-mail: info@ekopalnia.pl

Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

Wykorzystanie plików cookies

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.
2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.
3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek“ m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.
4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.
5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do Sklepu.

Bezpieczeństwo

1. Zaleca się samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.
2. Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
Klient wyrazi na to zgodę lub
będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.
2.W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

Prawa klientów

1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt z Administratorem.
5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:

EKOPALNIA.PL
ul. Dworcowa 1, 14-400 Pasłęk
E-mail: info@ekopalnia.pl


Komunikacja między Klientem a sklepem EKOPALNIA.PL odbywa się zawsze w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem 128-bitowego protokołu SSL.

Lista plików cookies

W poniższej tabeli wymieniono gromadzone pliki cookie i informacje, które przechowujemy.

Nazwa COOKIEOpis COOKIE
CART Powiązanie z twoim koszykiem.
CATEGORY_INFO Umożliwia szybsze wyświetlanie stron.
COMPARE Produkty znajdujące się na liście produktów do porównania.
CUSTOMER Zaszyfrowana wersja Twojego identyfikatora klienta.
CUSTOMER_AUTH Wskazuje czy jesteś zalogowany w sklepie.
CUSTOMER_INFO Zaszyfrowana wersja grupy klientów, do której należysz.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Przechowuje identyfikator segmentu klienta.
EXTERNAL_NO_CACHE Flaga, która wskazuje, czy buforowanie jest włączone, czy wyłączone.
FRONTEND Twój identyfikator sesji na serwerze.
GUEST-VIEW Pozwala gościom edytować swoje zamówienia.
LAST_CATEGORY Ostatnia kategoria, którą odwiedziłeś.
LAST_PRODUCT Ostatni produkt, który odwiedziłeś.
NEWMESSAGE Wskazuje, czy nowa wiadomość została otrzymana.
NO_CACHE Wskazuje, czy wolno używać pamięci podręcznej.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Link do informacji o twoim koszyku i historii przeglądania, jeśli poprosiłeś o to witrynę.
RECENTLYCOMPARED Przedmioty, które ostatnio porównywałeś.
STF Informacje o produktach wysłanych pocztą e-mail do znajomych.
STORE Widok sklepu lub wybrany język.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Wskazuje, czy klient autoryzował pliki cookie.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produkty, które ostatnio oglądałeś.
WISHLIST Zaszyfrowana lista produktów dodanych do listy życzeń.
WISHLIST_CNT Liczba pozycji na liście życzeń.